Bạn có bất kỳ câu hỏi nào ? 093 666 5133 ungdungyhoc@gmail.com
05 MARCH 2020

GIÁ TRỊ CỦA ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH

Điện não đồ là xét nghiệm đặc hiệu trong bệnh động kinh lâm sàng. Nố cho phép:
 
Chẩn đoán xác định động kinh (tiêu chuẩn lâm sàng+EEG).
Phân loại động kinh (toàn bộ hoặc ổ: tự phát hoặc triệu chứng).
Theo dõi diễn biến, tiên lượng, kết quả điều trị xem xét việc ngừng điều trị.
 
Trường hợp cơn động kinh không điển hình thì vai trò EEG rất quan trọng.
Nếu EEG ngay sau cơn động kinh không có biến đổi nào, có thể loại trừ chẩn đoán động kinh.
 
Khoảng 20% trường hợp biểu hiện động kinh khá rõ trên lâm sàng nhưng EEG trong thời kỳ giữa các cơn lại không có biến đổi.
 
Một số trường hợp lâm sàng chưa có biểu hiện cơn động kinh nhưng EEG nhiều lần, nếu vẫn có hình ảnh động kinh thì đó là động kinh tiềm tàng hay “cơn dưới lâm sàng”. Khi hoạt tính bệnh lý lan đến vùng khác của não sẽ xuất hiện cơn động kinh lâm sàng.

Viết bình luận của bạn:
zalo