Bạn có bất kỳ câu hỏi nào ? 093 666 5133 ungdungyhoc@gmail.com
05 MARCH 2020

ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG CƠN ĐỘNG KINH

Một số cơn động kinh lâm sàng không đi kèm biến đổi trên EEG. Ngược lại một số “cơn dưới lâm sàng” (phóng điện kịch phát) nhưng không có cơn động kinh lâm sàng.
 
A. Các loại điện não đồ bất thường trong cơn
Có 3 loại:
1. Phóng điện kịch phát lan tỏa
Các phóng điện nhọn – sóng hoặc đa nhọn – sóng lan tỏa, bao gồm:
Các phóng điện kịch phát lan tỏa hai bên, đồng thời, đối xứng giống như trong vắng ý thức điển hình.
Phóng điện lan tỏa hai bên mất đồng thời, mất đối xứng như trong vắng ý thức không điển hình. Tần số của hoạt động kịch phát <3Hz.
Phóng điện kịch phát lan tỏa hai bên xảy ra sau các nhọn, nhọn – sóng hoặc đa nhọn – sóng ổ (phóng điện toàn bộ hóa thứ phát từ một điểm khởi đầu của ổ, thường là ổ động kinh thùy trán).
 
2. Các sóng chậm khu trú ổ
Các sóng chậm (theta) thành ổ, có nhịp, gặp trong một số cơn cục bộ thái dương.
 
 
3. Hoạt động điện có nhịp hoặc nhiều nhọn chậm dần nhưng biên đọ lại tăng, các phóng điện này có thể là:
Lan tỏa: như cơn tăng trương lực của hội chứng Lennox – Gastaut.
Khu trú: ở một hoặc hai bene, đồng thời hoặc không như trong động kinh cục bộ.
 
B. Điện não đồ của động kinh toàn bộ
1. Đặc điểm chung là:
Xuất hiện những loạt kịch phát nhọn hoặc nhọn – sóng chậm biên độ lớn.
Biểu hiện ở tất cả các vùng của hai bán cầu.
Đồng pha.
 
2. Động kinh toàn bộ hóa thứ phát
EEG có thể là hiện những biến đổi ở một vùng não đó (ổ thương tổn) những biến đổi điện não rõ hơn, nhất là ghi ở trong cơn.
 
C. Điện não đồ của động kinh cục bộ
Đặc điểm là biến đổi điện não khu trú do các neuron ở xung quanh ổ thương tổn phóng điện. Khu trú và hình thái của các cơn kịch phát phụ thuộc vào vị trí của phóng điện động kinh.
Biểu hiện trong cơn hay gặp nhất là các hoạt động điện não cơ bản biến mất, thay thế bởi một phóng điện có biên độ tăng dần, các nhọn, nhọn – sóng và sóng chậm.

Viết bình luận của bạn:
zalo