Bạn có bất kỳ câu hỏi nào ? 093 666 5133 ungdungyhoc@gmail.com
05 MARCH 2020

CÁC XÉT NGHIỆM MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH

Đếm hồng cầu, bạch cầu, công thức máu được tiến hành ở 100% số bệnh nhân nghiên cứu. Tuy chúng không có giá trị đặc hiệu với động kinh nói chung, nhưng nó cũng góp phần tìm hiểu nguyên nhân động kinh và chẩn đoán phân biệt.
 
- Hồng cầu: hầu hết trong giới hạn bình thường (87,2%), có 12,8% giảm nhẹ hồng cầu.
 
- Bạch cầu: có 20,3% có tăng bạch cầu > 10g/l, có thể do có bệnh lý nhiễm khuẩn trước hoặc trong quá trình bị bệnh động kinh gây ra. Theo nhiều tác giả nghiên cứu ở bệnh nhân động kinh tiên phát thấy bạch cầu không có biến đổi gì đặc biệt (11,94).
 
- Ure huyết: tỷ lệ bệnh nhân người lớn có ure huyết trong giới hạn bình thường là 97,1% và ở trẻ em là 100%. Người lớn 7 trường hợp tăng ure huyết (7-10mmol/l) theo một tác giả, trong động kinh nhìn chung ure huyết không thay đổi trừ các trường hợp bệnh nhân động kinh có bệnh lý về thận.
 
- Đường huyết: 61,5% số bệnh nhân có đường huyết trong giới hạn bình thường, có 4 trường hợp đường huyết giảm (3,6-3,9mmol/l); 96 trường hợp (37%) tăng nhẹ: 6,8-12mmol/l). Những trường hợp tăng đường huyết này chưa có thể có mẫu máu xét nghiệm được lấy khi bệnh nhân đã được truyền glucose tĩnh mạnh.

Viết bình luận của bạn:
zalo